HUKUKU SAVUNMAK GEREKİR!
Tarih: 9.11.2023| Okunma Sayısı: 76

 

Bilindiği üzere İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi’nin Hatay Milletvekili Av. Can Atalay’ın bireysel başvurusu üzerine vermiş olduğu ihlal kararına uymayarak kararı gereği için Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne göndermiştir.

 

Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 Kasım 2023 tarihli kararı ile skandal bir karara imza atarak Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararına uyulmamasına ve hak ihlalinin kabulü yönünde oy kullanan Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar vermiştir.

 

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi kararına uymamasına Anayasal yetkisi olmadan karar vermesi, Anayasa’nın fiilen işlevsiz kılınması sonucunu doğurmaktadır. Bu durumun ise Anayasal bir hukuk devleti açısından ciddi meşruiyet sorunlarına yol açacağı kuşkusuzdur.

 

Bu kapsamda temel hakların Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yoluyla korunması sistemini tartışmaya açmak da hukuk devleti ilkesini zedelemektedir.

 

Türkiye, hukuk devleti ilkesi açısından çok ciddi bir krizle karşı karşıyadır. Bu krizin aşılabilmesi için öncelikle 2797 Sayılı Yargıtay Kanunu’nun 46. maddesi uyarınca Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi başkanı ve üyeleri hakkında derhal soruşturma işlemlerine başlamalıdır. Bu hususta Baromuzca da ilgili hakimler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

Yine Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin ara kararına karşı itiraz yolunu göstermemesi hukuka aykırı olup anılan karara karşı Yargıtay 4. Ceza Dairesi’ne itiraz yolunun açılması ve Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin itiraz üzerine skandal kararı ortadan kaldırarak Anayasa Mahkemesi kararına uyması gerekmektedir.

 

Batman Barosu, hukuk devleti ilkesini zedeleyen her türlü tutum ve kararın tereddütsüz karşısında olacaktır.

 

Kamuoyuna ve meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

02.12.2023
AV. ERKAN ŞENSES
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.