TARİHÇE
Tarih: 16.01.2013 22:00:00| Okunma Sayısı: 13533

 

BATMAN BAROSUNUN KURULUŞ TARİHÇESİ

 

Batman Barosu; 1990 yılında Batman'ın il olmasından sonra, 30.3. 1991 tarihinde, Siirt ilini de kapsayacak şekilde, Batman Bölge Barosu olarak kurulmuştur. Batman Barosunun kurulması ile birlikte Siirt Barosunun tüzel kişiliği sona ermiştir.Siirt ilinde görev yapan avukatlar da Batman Barosunun mensupları olarak görevlerine devam etmiştir. Baronun Kuruluşu aşamasında TBB tarafından en kıdemli üye sıfatı ile Av.Zeki Ekmen'e kurucu Başkanlık görevi verilmiştir. Av. Zeki Ekmen Kuruluş görevini yerine getirerek, Batman Bölge Barosunun kurulu şunu gerçekleştirmiş ve Baronun ilk Genel Kurulunu toplamıştır. İlk Genel Kurul toplantısında Av. Zeki Ekmen Batman Bölge Barosu Başkanı seçilmiş ve 2 yıllık Başkanlık görevini tamamladıktan sonra görevden ayrılmıştır.

 

Batman Bölge Barosu Bölgede olağanüstü yaşam koşullarının hüküm sürdüğü bir dönemde kurulu şunu gerçekleştirmiştir. Olağanüstü hal rejiminin uygulandığı ve yoğun bir şekilde insan hakları ihlallerine denk gelen bu dönemde Baro, insan hakları ihlalleri karşısında toplumsal sorumluluğunun bilinci ile hareket etmiş ve insan hakları ihlalleri ve işkence olayında olayların takipçisi olarak son derece duyarlı davranmıştır.

 

Baronun kuruluş döneminde bazı günlerde, Batman'da günde 4-5 kişinin yaşamını, faili meçhul cinayetlerle kaybettiği hala hafızalardadır. Bu zor dönemde Batman Barosu, Yaşam hakkının güvence altına alınarak sağlanması, bölgede yaygın ve yoğun olarak devam eden işkencelere son verilmesi için ciddi mücadeleler vermiş, bir çok işkence olayının faillerinin cezalandırılması için yargıya başvurmuş ve sonuç alma konusunda mücadele vermiştir. Bu mücadeleler verilirken, Bağımsız ve Tarafsız bir Hukuk Kurumunun sorumluluk bilinci ile hareket edilmiş, olaylara objektif bir yaklaşım gösterilmiştir.

 

Batman Bölge Barosu sayısal açıdan Türkiye'nin küçük baroları arasında bulunmasına rağmen sesini ulusal ve uluslararası alanda da duyurmayı bilmiştir. Çalışmaları ile TBB. çalışmalarına katkı sunmuş Bölgenin sorunlarını TBB'nin gündemine taşımıştır. 1997-2005 dönemlerinde Batman Barosu'nun Kurucu Başkanı Av. Zeki Ekmen TBB. yönetiminde yer almış ve Batman Barosunu, TBB yönetiminde Başkan Yardımcılığı düzeyinde temsil etmiştir.

 

Batman Barosunun İnsan Hakları alanındaki duyarlılığı ve çalışmaları 2001 Yılında Avukatlık Kanununda yapılan değişikliklere de yansımıştır. Bu çalışmalar sonucunda komisyonlara ulaştırılan görüşlerde, Baroların İnsan Hakları alanında çalışmaları yasal güvence altına alınmıştır. Dünyada ilk örnek olarak İnsan Haklarının savunulması ve korunması,bu kavramlara işlerlik kazandırılması, 1136 sayılı yasanın 95. maddesinde yapılan değişiklikle, Barolara ve 1 10.maddenin 17 bendi ile de TBB'ne  görev olarak verilmiştir. Yine Avukat meslektaşlarımız açısından son derece önemli olan, 1136 sayılı yasanın 58. maddesinde yapılan değişiklikle Avukatların üzerinin aranmaması yolundaki yasal düzenleme yapılmıştır. Bu değişiklikler Kurucu Başkanımız Av. Zeki Ekmen'in önerisi ile TBB'nin yasa taslağı önerisi metnine girmiş ve yasalaşmıştır. TBB' nin 2001 tarihli Anayasa taslağı önerisinde yer alan Vatandaşlık, kültürel gelişme hakları ile ilgili olarak Batman Barosunun önerileri metinde yer almıştır.

 

Batman Barosu, Hukukun Üstünlüğü ve Hukuk Devleti ilkelerine. bağlı, Demokrasiye inanan, sorunların barışçı yöntemlerle çözülmesi inancıyla kurulmuş ve yola çıkmıştır. Geçmişte olduğu gibi bugünde Halkın yanında, halkla birlikte, halkın beklenti ve sorunlarına çözüm üretmeyi hedef almış bir Barodur.

21.05.2024
AV. ERKAN ŞENSES
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.