BATMAN BAROSU 17. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
Tarih: 1.09.2022| Okunma Sayısı: 92

 

Batman

Barosu Başkanlığı

KARAR

 

Karar No                   : 2022/211

Baro Başkanı              : Av. Erkan Şenses

Baro Başkan Yrd.      : Av. Adil Duman

Genel Sekreter            : Av. Pınar Bulut

Sayman                       : Av. Veysel Tüfekçi

Üye                             : Av. Hüseyin Akçara

Üye                             : Av. Abdülkadir Aydın

Üye                             : Av. Kemal Üner

Üye                             : Av. Mesut Aydın

Üye                             : Av. Mehmet Sabih Özer

Üye                             :Av. Gülizar Yıldız

Üye                             :Av. Dara Aksoy

Toplantı Tarihi            : 24.08.2022

 

Batman Barosu Yönetim Kurulu belirtilen tarihte Av. Erkan ŞENSES başkanlığında toplandı. Toplantıda 17. Olağan Genel Kurulu’nun saat, tarih ve gündemini saptama hususu görüşüldü.

Gereği Görüşüldü:

            Batman Barosu 17. Olağan Genel Kurulu’nun 08-09 Ekim 2022 günü saat 09.00-17.00 arasında Batman Barosu Av. Tahir Elçi Konferans Salonu’nda yapılmasına, çoğunluğun sağlanamaması halinde, Genel Kurul’un 15-16 Ekim 2022 tarihinde aynı yer ve saatte, aynı gündemle yapılmasına oy çokluğuyla  (Av. Abdulkadir AYDIN’ın muhalif oyuyla) karar verildi.

 

            1. Gün Gündemi

 • 1-Açılış ve Divan’ın Oluşumu
 • 2-Saygı Duruşu
 • 3-Genel Kurul Açılış Konuşması
 • 4-Konukların Takdimi ve Konuşmaları
 • 5-Faaliyet Raporunun Okunması
 • 6-Denetleme Kurul Raporunun Okunması
 • 7-Raporlar Üzerinde Görüşme
 • 8-Yönetim ve Denetim Kurulunun İbrası
 • 9-Baro Gelirlerinin Belirlenmesi ve Bütçenin Görüşülmesi
 • 10-Baro Başkan Adaylarının Konuşması
 • 11-Görüş ve Düşüncelerin Sunulması, Temenniler

 

 

            2. Gün Gündemi

            1136 s. Avukatlık Yasası Ek 3. Madde Gereğince, Gizli Oy, Açık Tasnif Esasına Göre Yapılacak Oylama Sonucu;

 • 1-Baro Başkanı Seçimi,
 • 2-Baro Yönetim Kurulu için 10 Asil ve 10 Yedek Üye Seçimi,
 • 3-Baro Disiplin Kurulu için 5 Asil, 3 Yedek Üye Seçimi,
 • 4-Baro Denetleme Kurulu için 3 Asil, 3 Yedek Üye Seçimi,
 • 5-Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu İçin 3 Asil,3 Yedek Delege Seçimi.

 

Baro Başkanı                                      Başkan Yrd                          Genel Sekreter

  Av. Erkan Şenses                        Av. Adil Duman                      Av. Pınar Bulut            

                                                                                                 

       Sayman                                              Üye                                          Üye                                                         

Av. Veysel Tüfekci                     Av. Hüseyin Akçara               Av. Abdulkadir Aydın

              Üye                                                   Üye                                        Üye

   Av. Kemal Üner                         Av. Mesut Aydın                    Av. Mehmet Sabih Özer          

 

             Üye                                                    Üye    

     Gülizar Yıldız                                          Av. Dara Aksoy

 

Karşı Oy Gerekçesi;

 

Her ne kadar Batman Barosu 17. Olağan Genel Kurulu'nun ilk toplantısının 08-09 Ekim 2022, ikinci toplantısının 15-16 Ekim 2022 tarihlerinde yapılmasına toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile karar verilmiş ise de çoğunluğun bu görüşüne katılmadığımı belirtmek isterim.

 

Avukatlık Kanunu'nun ilgili maddeleri şöyledir;

 

'Olağan Toplantı' başlıklı 82. madde;

Genel kurul son rakamı çift olan yıllarda olmak kaydıyla iki yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde baro başkanının daveti üzerine gündemindeki maddeleri görüşmek üzere toplanır.

 

'Görüşme ve Karar Yeter Sayısı' başlıklı 87. maddesi ilk ve ikinci fıkra ilk cümle;

Genel kurul, levhada yazılı avukatların yarı  dan bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

Birinci fıkrada yazılı çoğunluk sağlanamazsa, toplantı zorunlu bir neden olmadıkça bir hafta sonraya bırakılır.

 

'Seçimlerin Yapılması' başlıklı Ek Madde 3 ikinci fıkra son cümle;

Üye sayısı dört yüzü aşan barolarda görüşmeler cumartesi günü sonuçlandırılır ve seçimlere pazar günü dokuzda başlanır ve oy verme işi saat on yedide sona erer.

 

Kanunun lafzından anlaşılacağı üzere, Batman Barosu 17. Olağan Genel Kurulu'nun, son rakamı çift olan yıllarda Ekim ayının ilk haftası içine denk gelen Cumartesi ve Pazar günlerinde yapılması gerekir. Cumartesi ve Pazar gününün Ekim ayının ilk haftasının ilk iki gününe denk gelmesi, ilk toplantının bu günlerde yapılmasına engel teşkil etmez.

 

Sonuç olarak yasal zorunluluk gereği, ilk toplantının 01-02 Ekim 2022 tarihinde, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantının Ekim ayının ikinci haftasına denk gelen 08-09 Ekim 2022 tarihinde yapılması gerektiği kanaatindeyim. Bu gerekçe ile ilk toplantı tarihinin Ekim ayının ikinci haftasına denk gelen 08-09 Ekim 2022 tarihinde, ikinci toplantı tarihinin Ekim ayının üçüncü haftasına denk gelen 15-16 Ekim 2022 tarihinde yapılması yönündeki çoğunluğun görüşüne katılmamaktayım.

 

                                                                                                                          ÜYE

                                                                                                          Av. Abdulkadir AYDIN

01.10.2022
AV. ERKAN ŞENSES
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.