AİLE HAYATINA SAYGI HAKKI KORUNMALIDIR
Tarih: 17.06.2021| Okunma Sayısı: 507

AİLE HAYATINA SAYGI HAKKI KORUNMALIDIR

 

Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve 21 Milletvekilinin Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi dün gece TBMM’de kabul edilerek kanunlaşmıştır.

 

Kanunlaşan teklifin 9. maddesiyle 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 83. maddesine kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan ve terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan mahkûm olan veya tehlikeli hâlde bulunan ya da dışarı ile iletişiminin kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği değerlendirilen hükümlülerin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile vasisi veya kayyımı ve ayrıca cezaevine girişte ad ve adreslerini bildirdiği en fazla üç kişi yapacakları görüşmelerin kamu düzeninin korunması ile kişi, toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla kurum yönetimi tarafından dinlenebileceği ve elektronik cihazlar da dâhil olmak üzere kaydedilebileceği kabul edilmiştir.

 

Terör mevzuatının geniş ve esnek uygulandığı bir yargısal iklimde yer aldığımız dikkate alındığında getirilen düzenlemenin on binlerce hükümlüyü ilgilendirdiği ancak “… veya tehlikeli hâlde bulunan ya da dışarı ile iletişiminin kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği değerlendirilen hükümlülerin…” ibaresiyle zaten bu düzenlemenin tüm hükümlüler hakkında uygulanmasının amaçlandığı, düzenlemenin bu haliyle kanun yapma tekniğine aykırı olduğu, keyfi ve denetimsiz bir uygulama alanına yol açacağı görülmektedir.

 

Kanunlaşan teklifin bu maddesi Bakanlar Komitesi’nin Avrupa Cezaevi Kurallarına Dair Üye Devletlere Rec (2006)2-rev Sayılı Tavsiye Kararı’na da aykırıdır. Anılan Tavsiye Kararı’nın 24/4 maddesine göre “Ziyaretler, mahpusların aile ilişkilerini mümkün olduğunca normal bir düzeyde sürdürmelerine ve geliştirmelerine imkân sağlayacak şekilde düzenlenmelidir”.

 

Hükümlülerin dış dünyayla bağlarının zayıflaması aile ve özel hayatına saygı haklarının ortadan kalktığı anlamına gelmemektedir. Kanunlaşan teklifin bu maddesi aile ve özel hayata saygı hakkının özünü ortadan kaldırdığından Anayasa’nın 13 ve 20. maddesine aykırıdır.

 

Batman Barosu, bu nedenlerle Cumhurbaşkanı’ndan kanunun tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermesini talep etmektedir.

 

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Batman Barosu

 

08.12.2022
AV. ERKAN ŞENSES
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.