5 NİSAN AVUKAT GÜNÜNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI
Tarih: 5.04.2022| Okunma Sayısı: 316

 

BASINA ve KAMUOYUNA

“İnsana ve topluma ilişkin hiçbir sorun adaletin denetimi dışında kalamaz”

Av. Prof. Dr. Faruk Erem

 

Avukatlar, mesleklerini icra ederken kanunun belirlediği sınırlar içerisinde kamu görevini yerine getiren, adaletin yegane koruyucularıdır. Avukatlar; hak arama özgürlüğünün, savunma hakkının ve hukuk devletinin en temel güvencesidir. Toplumun bir arada yaşamasını sağlayan en temel değer adalet ise, adaletin temel unsurlarından biri de avukat ve avukatlık mesleğidir. Bireylerin rahatlıkla avukata ulaşamadığı, avukatın da tam bir bağımsızlık ve özgürlük içinde ve etkili şekilde mesleğini yürüterek yargılama faaliyetine katılamadığı bir toplumda hukuk devletinden söz edilemez.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi maalesef geride bıraktığımız bir yıllık süreçte de ülkenin birçok yerinde meslektaşlarımız görevlerini ifa ederken, sırf görevlerinden dolayı ciddi saldırılara maruz kalmış, bu saldırılarından dolayı bazı meslektaşlarımız yaralanmış ve bazıları da ne yazık ki hayatını kaybetmiştir. Avukatlar mesleki faaliyetlerinden dolayı soruşturma ve kovuşturmaların da hedefi olmuş, meslektaşlarımız hakkında keyfi gözaltı ve tutuklamalar yapılmıştır. Batman Barosu olarak 1136 Sayılı Kanun’un bizlere verdiği ‘Avukatlık onurunun ve meslek düzeninin korunmasını sağlamak ile mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlâllerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak, bu konularda her türlü yasal ve idarî girişimde bulunmak’ yetki ve sorumluluk bilinci ile avukatları her türlü haksız saldırı ve uygulamalara karşı korumak için tüm gücümüzle çalışacağımızı meslektaşlarımız ve kamuoyuna bildirmeyi görev addediyoruz.

5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutladığımız bu günü vesile kılarak, toplumsal meseleler ve kamu hukukunu da yakından ilgilendirdiği için mesleki sorunlarımıza ilişkin değerlendirmeleri kamuoyuyla paylaşmayı görev biliyoruz.

 

Bilinmelidir ki aşağıda yer verdiğimiz sorunlarımız, yasaya aykırı ve keyfilik barındıran uygulamaların çözümü hususunda asla pes etmeden mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz:

 

 

 • 1-Avukatlık hizmetlerinde KDV indirimi sağlanmalıdır.

   

 • 2-CMK ücretlerinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne çıkarılması sağlanmalıdır.

   

 • 3-Soruşturma dosyalarının incelenmesi ve dosya hakkında bilgi almak isteyen meslektaşlarımızdan dilekçe ve kimlik fotokopisi alınması uygulamasına son verilmeli, gerektiğinde avukatların savcılarla dosya hakkında görüşebilmesi sağlanmalıdır.

   

 • 4-Sulh Ceza Hakimlikleri’nin tutukluluk gözden geçirme duruşmalarında, şüphelilerin avukatlarına haber vermeden duruşma yapması uygulaması kaldırılmalı, en az bir gün önceden şüphelinin avukatına haber verilmesi sağlanmalıdır.

   

 • 5-Yıllardır arttırılmayan CMK yol giderleri enflasyon rakamları dikkate alınarak arttırılmalıdır. Bu kapsamda özellikle Sason Cumhuriyet Başsavcılığı’nın meslektaşlarımızı CMK görevlerini ifa ederken mutat taşıt adı altında ilçe minibüsüne binmeye zorlamasını meslek onurumuza yapılan bir saldırı olarak görüyor, bu durumu kabul etmediğimizi belirtmek istiyoruz.

   

 • 6-Duruşmaların saatinde alınması için gerekli önlemler alınmalı, meslektaşlarımız saatlerce adliye koridorlarında beklemek zorunda bırakılmamalıdır.

   

 • 7-Adliyede avukattan arındırılmış bölge uygulamasına son verilmeli, bu kapsamda avukat kartlarının hakim ve savcıların olduğu bölümün kapılarını da açabilmesi sağlanmalıdır.

   

 • 8-Kozluk Adliyesi’ne girişte, Batman Valiliği ve Batman Emniyet Müdürlüğü’ne girişte avukatların çantalarını x-ray cihazından geçirme zorunluluğu Avukatlık Kanunu’na aykırı olup bu uygulamaya derhal son verilmelidir.

 

Yukarıda saydığımız sorunlar, temelinde avukatlara tanınan yasal hakların keyfi uygulamalarla engellendiğinin en açık göstergesidir. Çok basit işlemlerle çözülebilecek bu sorunlar, maalesef bugüne kadar yapılan tüm girişimlerimize rağmen diyalog yoluyla çözülememiştir. Avukatı yargılama süjesi olmaktan uzaklaştırmaya yönelik pratikler mesleğimiz için bir tehdit olmasının yanı sıra, vatandaşların adil yargılama hakkına erişimi açısından da ciddi riskler taşımaktadır. Bu pratikler yargı düzenini neredeyse işlemez hale getirmiş ve vatandaşın yargıya olan güvenini sarsmıştır. Ancak mesleğimizi yapmamızı zorlaştıran bu sorunların devam ettirilmesine karşı Batman Barosu yasaların kendisine tanıdığı hak ve yetkileri kullanmaktan çekinmeyecek; temel hak ve özgürlüklerin korunması, adaletin tesis edilmesi için çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmeye devam edecektir. Zira bilinmelidir ki; yukarıda yer verdiğimiz sorunların çözümü avukatların şahsi hak talebi olmayıp yurttaşın adalete erişimi ve hukuk devleti olma yolunda gereken adımlardır.

 

Bu vesileyle mesleğimizin onur ve saygınlığının korunması dileğiyle vefat eden meslektaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor; tüm meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukat Günü’nü kutluyor, Batman Barosu Yönetim Kurulu olarak her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. 

 

Saygılarımızla. 05.04.2022

 

BATMAN BAROSU

09.12.2022
AV. ERKAN ŞENSES
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.