MESLEKTAŞIMIZ AV. ORHAN ALPHAN’A YÖNELİK POLİS SALDIRISINI LANETLİYORUZ!
Tarih: 15.04.2022| Okunma Sayısı: 344

 

Meslektaşımız Av. Orhan Alphan’a Yönelik Polis Saldırısını Lanetliyoruz!

 

Dün Batman Adliyesi’nde bir polis memurunun adliyeye getirdiği bir şüpheliye kötü muamelede bulunması ve şüpheliyi ters kelepçe ile bekletmesine itiraz eden meslektaşlarımızdan Av. Orhan Alphan görevi başında polis saldırısına uğramıştır. Saldırı sonucu burnu ve dişinde kırıklar oluşan meslektaşımız hastaneye bile gitmeden Baro Yönetim Kurulu ve meslektaşlarımızla birlikte Batman Adliyesi Müracaat Savcısı’na gidip ilgili polis memuru hakkında şikayette bulunmuştur.

 

Polis memurunun meslektaşımızı kasten ağır bir biçimde yaralamasının kamera kayıtlarıyla ortada olmasına, meslektaşımızın darp raporu alarak şikayetçi olmasına rağmen Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ısrarla şüpheli polis memurunu gözaltına almaktan kaçınmış ve nihayet gece 23:00 sularında polis memuru adliyeye gelerek “butik” bir ifade merasimi sonrası adli kontrolle Batman Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiştir.

 

Meslektaşlarımız bu “adli müsamere”ye daha fazla seyirci kalmamak adına adliyeyi terk etmiş ve alkışlarla Batman kent merkezine doğru yürüyüşe geçerek Atatürk Parkı’nda oturma eyleminde bulunmuştur.

 

Görevi kanunları uygulamak, yurttaşın can ve mal emniyetini korumak olan bir polisin adliye içinde bir avukata saldırması ülkede kimsenin can ve mal güvenliğinin kalmadığının, şüpheli polis memurunun Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca serbest bırakılması ise ülkede kimsenin hukuk güvenliğinin kalmadığının göstergesidir.

 

Avukatların mesleki faaliyetlerini yerine getirdikleri adliye binalarında bile güvende olmadıkları, burada bile şiddete maruz kalabildikleri bir toplumda yurttaşların hak arama özgürlüğünden söz edilemez.

 

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle bile ev arama, gözaltı ve tutuklama taleplerine imza atan Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adliyede görevi esnasında kasten ağır bir biçimde yaralanan meslektaşımızın şikayeti nedeniyle şüpheli polis memuru hakkında gözaltı kararı vermemesi ve akabinde şüpheliyi adli kontrolle Batman Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etmesi kabul edilemez. Oysa Avukatlık Kanunu’nun 57. maddesi açık olup Görev Sırasında veya yaptığı görevden dolayı avukata karşı işlenen suçlar hakkında, bu suçların hakimlere karşı işlenmesine ilişkin hükümler uygulanır”. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’na şu soruyu sormak istiyoruz. Duruşmasına girmek üzere adliyede bulunan bir hakime aynı muamele yapılsaydı aynı tavrı gösterir miydiniz?

 

Anayasaya göre “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir… Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde (…) kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar”. Ancak bir devlet organı olan Batman Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli polis memuruna imtiyazlı bir zümre muamelesi yapmıştır. Bu durumu kınıyor ve sonucu ne olursa olsun Batman Barosu olarak meslektaşlarımıza bu anlayışla mücadele edeceğimizin sözünü veriyoruz.

 

Batman Barosu, her türlü baskı, taciz ve saldırı karşısında yılmadan mesleğimize ve meslek mensuplarımıza yönelik hak ihlâllerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak görevlerini yürütmeye devam edecektir.

 

Kamuoyuna ve meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

 

Batman Barosu

 

 

17.05.2022
AV. ERKAN ŞENSES
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.