BASINA VE KAMUOYUNA

Siyasal iktidarın her alanda yaygınlaştırdığı baskıcı ve totaliter uygulamalar her dönemden daha can yakıcı şekilde toplumun her kesimine sirayet etmeye devam etmektedir. Hak ihlalleri neredeyse gündelik Yaşamın bir parçası haline getirilmekte, Temel Hak ve Hürriyetlerin kullanımı aşırı derecede kısıtlanmakta, uygulamalar hakkın kullanımını zorlaştırmak ile kalmayıp hakkın özüne dokunacak şekilde kullanımı imkânsız hale getirmektedir.
Okuma Sayısı:111| Haber Tarihi:29.06.2020

“ CUMHURİYETTEN, HUKUK DEVLETİNDEN VE BİRBİRİMİZDEN BAŞKA HİÇ KİMSEMİZ YOK”

Bu metin; bu ülke üzerinde yaşayan, hukuk devletine ve insan onuruna inanan her vatandaşa tarihi bir çağrıdır.
Okuma Sayısı:33| Haber Tarihi:29.06.2020

BASINA VE KAMUOYUNA

“SAVUNMA YÜRÜYOR” ETKİNLİĞİNE YAPILAN HUKUKA AYKIRI MÜDAHALEYE KARŞI MESLEKTAŞLARIMIZ TARAFINDAN YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI VE OTURMA EYLEMİ
Okuma Sayısı:220| Haber Tarihi:23.06.2020

BASINA VE KAMUOYUNA

Siyasi iktidar tarafından gündeme getirilen baroların seçim ve örgütlenme sistemlerinde değişiklik yaparak bağımsız yargının teminatı savunmayı ayrıştırmayı hedefleyen tasarılara karşı baro başkanları, bulundukları illerden yola çıkarak Ankara’ya doğru yürüme kararı aldılar.
Okuma Sayısı:430| Haber Tarihi:22.06.2020
04.07.2020
AV. ABDULHAMİT ÇAKAN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.